Välkommen till oss

säkrare och tryggare system

Rådgivning

Stor del av våra uppdrag innebär ofta stöd och hjälp till organisationer som behöver oberoende hjälp i frågor om strategiska beslut av olika slag. Vi är ert bollplank och stöd i er tillväxtresa.

Integrationer

Genom många års erfarenhet har vi arbetat fram enkla metoder för att leverera kvalitetssäkrade integrationer med API och automatiserade script.

E-handel

Flera av våra kunder arbetar med att sälja produkter online. En lönsam e-handel behöver olika strategiska beslut. Genom analyser och workshops hjälper vi till att ta fram rätt underlag för bästa möjliga beslut.

Säkerhet

När vi arbetar med projekt har vi alltid ett säkerhetsperspektiv. Vi tar ständigt beslut som tryggar och minimera risker när vi genomför våra uppdrag.

Fokus på säkerhet, lönsamhet och kvalitét

Våra uppdrag har alltid säkerhet som en grundläggande pusselbit. Säkerhet är den viktigaste delen i alla analyser som vi gör för våra uppdragsgivare. När säkerheten finns med så är det sedan full fokus på lönsamhet och kvalité.Ansvarsförsäkring: If Skadeförsäkring AB
Org.nr: 556985-1206

Säkerhetsanalys

Vilka krav ställs för att ett projekt ska leverera rätt säkerhetsnivå? Det finns många delar att ta hänsyn till, NIS-lagen, GDPR, Sekretesslagen, Säkerhetsskyddslagen mm.

Behovsanalys

Genom ett samarbete med er som kund så samlar vi rätt kompetenser inom organisationen och genomför en eller flera workshops för att få fram prioriterade krav.

Kvalitétssäkring

Det viktigt att alla krav och förväntningar uppfylls i ett projekt. Därför tar vi alltid fram en tydlig funktionslista och checklista innan projektet startar. Då blir det aldrig några problem att göra en riktigt bra avlämning av uppdragen.

Handlingsplan

Andra företag hade kallat detta för projektplan, men vi tror mer på handling och vad det innebär. Tydliga delmål, avstämingsmöten och gemensamma prioriteringar i uppdraget. Agil handlingsplan med nyanser från metodiken i Scrum.

Våra tjänster

Många av det tjänster som vi erbjuder kommer från ett kluster av olika specialister inom olika områden. Som ett första steg i uppdragen gör vi en grundanalys och matchar uppdraget till rätt specialist eller till rätt sammansättning med av specialister.

Processkartläggning

Något av det svåraste för organsiationer att få fram. Vi stöttar ert arbete med att ta fram processer som fungerar och är realistiska. Processer är grunden till all effektivisering och lönsamhet.

Projektplanering

Vi driver uppdragen framåt med en tydlig transparent handlingsplan som alla inblandade har tillgång till. Som uppdragsgivare har du full kontroll på hur projektet håller tid och budget.

Systemutveckling

Har ni ett behov av att utveckla ett nytt system eller del av ett befintligt system? I vårt kluster av duktiga utvecklare kan vi hitta de kompetenser som passar alla olika behov.

Styrelsearbete

Fler och fler organisationer inser hur viktigt det är att arbeta med ständiga förbättringar. Behovet av effektiva och datadrivna processer, automation och smarta integrationer är ett måste idag för att bolag ska kunna bli lönsamma och effektiva.

Referenser

Tack vare vårt nätverk och kluster med duktiga specialister inom många olika områden och branscher så har vi referenser från läkemedelsindustrin, säkerhetsindustrin, koncerner, restauranger, entreprenad och e-handel plus mycket mer.

Kontakta oss

Ni kan närsomhelst kontakta oss om ni har ett behov inom våra tjänsteområden. Vi kommer att återkoppla så snart vi kan.

Laddar...
Ditt meddelande har skickats. Tack för att du kontaktade oss!